Որոնում

359

1. Հիսո՜ւս, քաղցր է անունդ,
Սիրելի Փրկի՛չ, փառաց Արքա,
Էմմանուէլ՝ Աստված մեզ հետ է,
Գովելի՛ Փրկիչ, զորաց Արքա։

2. Ալելուիա՜, պաշտում ենք Քեզ, Տե՛ր,
Օրհնում ենք, գովում ամբողջ սրտով:
Հորն ու Որդուն և Սուրբ Հոգուն
Լինի փառք, պատիվ և զորություն։