Որոնում

359

1. Հիսուս, քաղցր է անունդ,
Սիրելի Փրկիչ, փառաց Արքա,
Էմմանուէլ՝ Աստված մեզ հետ է,
Գովելի Փրկիչ, զորաց Արքա։

2. Ալելուիա, պաշտում ենք Քեզ, Տեր,
Օրհնում ենք, գովում ամբողջ սրտով:
Հորն ու Որդուն և Սուրբ Հոգուն
Լինի  փառք ու պատիվ և զորություն։