Որոնում

36

     Էլմ. 287
1. «Մի՛ վախենար երբեք,
Տե՛ս, քեզ հետ եմ Ես»,-
Սա է Իմ ճրագը.
Մինչ ճամբորդ եմ ես։
Փայլում է ամպի մեջ
Իր խոստումն պայծառ.
«Ահա Ես քեզ հետ եմ,
Չեմ թողնի, մի՛ վախենար»։

     Ո՛չ, Նա չի թողնի, (2)
     Հիսուս Ինքը խոստացել է,
     Որ ինձ մենակ չի թողնի։

2. Շուշանը թառամի,
Վարդի հոտն անցնի,
Արևն էլ խավարի,
Բայց սա հաստատ է:
Տեր Հիսուսն ինձ մոտ է,
Նա իմ արևն է,
Նա ինձ խոստացել է,
Որ ինձ մենակ չի թողնի։

3. Թեև շավիղ մութ է,
Փոթորիկը՝ խիստ,
Ականջիս հնչում է.
«Քեզ հետ եմ, որդի՛ս»։
Երկնքում կտեսնեմ
Տեր Հիսուսին ես
Եվ ցնծալով կերգեմ՝
Նա ինձ մենակ չթողեց։