Որոնում

360

1. Անվեհեր եւ հաղթող Քրիստոսով,
Դեպ առաջ Աստծո զորությամբ՝
Ավետիքի բուրմունք սփռելով
Մոլորված  ու թշվառ մարդկության։

Քրիստոս, քո հրաշալի զորությամբ,
Արյամբ և խոսքիդ վկայությամբ
Մեզ տվել ես մեծ իշխանություն,
Չարի ուժերի վրա` զորություն.
Այս փառքն ես պատրաստել
Քո ամեն սուրբերին,
Վստահում ենք, Տեր,
Քո խոստումին։

2. Հաղթության սաղմոսներ երգելով՝
Ցնծում ենք մեր Աստծո առջև,
Հաղթած ենք աշխարհին հավատքով,
Քայլում ենք Փրկչի հետ հարատև:

3. Թշնամու բերդերը քանդվում են,
Երբ գնում ենք առաջ  երգելով։
Ոչ  մեր ուժով ու զորությունով,
Այլ Իր ամենազոր Սուրբ Հոգով։