Որոնում

360

1. Անվեհեր և հաղթող Քրիստոսով,
Դեպ առաջ Աստծո զորությամբ՝
Ավետիքի բուրմունք սփռելով
Ի մեջ խեղճ ու թշվառ մարդկության։

     Քրիստո՛ս, Քո հրաշալի զորությամբ,
     Արյամբ և խոսքիդ վկայությամբ
     Մեզի տված ես իշխանություն,
     Չարի ուժերի վրա` զորություն.
     Այս փառքն ես պատրաստել
     Քո ամեն սուրբերին,
     Վստահ եմ, Հիսո՛ւս,
     Քո խոստումին։

2. Հաղթության սաղմոսներ երգելով
Ցնծությամբ իմ Աստծո առաջ,
Հաղթած եմ աշխարհին հավատքով,
Քայլում եմ Փրկչիս հետ հարատև:

3. Սատանի բերդերը քանդվում են,
Երբ գնում ենք առաջ երգելով։
Ոչ մեր ուժով ու զորությունով,
Այլ Իր աստվածային Սուրբ Հոգով։