Որոնում

362

1. Սուրբ ես (2), արժանի ես,
Պատիվ է ինձ համար երգել Քո փառքը,
Տեր ամենազորփառքի Թագավոր,
Սուրբ լինի Քո անունը։

Սուրբ լինի Քո անունը (3),
Տեր և Մեծություն,
Հզոր իշխանություն:
Սուրբ լինի Քո անունը։

2. Ամեն մի մարդամեն արարած,
Քո խոսքով է ստեղծված,
Ինչպես երկնքում  Քո  կամքը  լինի,
Թող այստեղ էլ կատարվի։