Որոնում

362

1. Սուրբ ես (2), արժանի ես,
Պատիվ է ինձ համար երգել Քո փառքը,
Տե՜ր ամենազոր, փառքի Թագավոր,
Սուրբ լինի Քո անունը։

    Սուրբ լինի Քո անունը (3),
    Տեր և Մեծություն,
    Հզոր իշխանություն,
    Սուրբ լինի Քո անունը։

2. Ամեն մի մարդ, ամեն արարած
Քո խոսքով է ստեղծված,
Ինչպես երկնքում Քո կամքը լինի,
Թող այստեղ էլ կատարվի։