Որոնում

364

1. Փառք Քեզիմ Տերամենուրեք,
Փառք Քեզիմ Տերգիշեր-ցերեկ։

Փառք Քեզիմ Տեր,
Փառքգոհություն,
Փա՜ռքփա՜ռքփա՜ռք։

2. Փառք Քեզիմ Տերառատ կյանքում,
Փառք Քեզիմ Տերև նեղ օրում։

3. Փառք Քեզիմ Տերզորաց Աստված`
Սիրով լցվածօրհնյալգթած։

4. Անպատմելի ուրախություն,
Ամեն ցավին՝ բժշկություն։

5. Թույլին տվող մեծ զորություն,
Ազգիս Հայոց՝ (ամեն ազգինսերմիություն։

6. Քեզնով միայն ապրում եմ  ես,
Քո Սուբր Հոգով լցված եմ  ես։

7. Քանի դեռ կամպիտի երգեմ,
Փառքդ  օրհնյալ  ես  տարածեմ։

Սրտի խորքից երգում եմ քեզ՝
Փա՜ռքփա՜ռքփա՜ռք։