Որոնում

365

1. Տեր, կուզեմ  Քեզ վայելել,
Ունայն  աշխարհը  թողնել,
Բեռնավորված, մեղքով լի,
Չկա մեկն ինձ պես գարշելի։

Տեր իմ, ներիր  և  ինձ Դու  այսօր,
Կընկղմվեմ  ես ծովում խոր,
Չկա մեկը ինձ փրկող։

2. Կոտրած սրտով Քեզ կգամ՝
Բեռներս ուսիս դրած,
Ջնջիր  մեղքերն  իմ  գործած,
Ողորմիր ինձ, ով Աստված։