Որոնում

367

1. Դու արժանի ես փառքերի, (2)
Մեծարում ենք Քո անունը,
Խոնարհվում ենք Քո առջև,
Դու արժանի ես (3) փառքերի։

2. Դու արժանի ես փառքերի, (2)
Արյունովդ գնեցիր մեզ,
Մեղքերից ազատեցիր,
Դու արժանի ես (3) փառքերի։

3. Դու արժանի ես փառքերի, (2)
Դու ես Սուրբը, Դու ես Աստված,
Դու ես սուրբերի Աստված,
Դու արժանի ես (3) փառքերի։