Որոնում

368

1. Շնորհացդ խոսքը կլսեմ
Խոնարհ սրտով և հեզ,
Պատուերդ պիտի, Տեր, կատարեմ,
Պիտի հիշեմ զՔեզ։

2. Սիրով մարմինդ պարգևեցիր`
Երկնից հաց, որ ուտեմ,
Ուխտիդ գավաթն ալ ձեռքս տվիր,
Որ Քեզ, Տեր, միշտ հիշեմ։

3. Կրնա՞մ մոռնալ Գեթսեմանը
Կամ հոն տագնապդ չտեսնել,
Արյուն-քրտինքդ սոսկալի
Եւ Քեզ, Տեր, չհիշել։ 

4. Գառն Աստծո, առ Գողգոթա
Երբ աչքս դարձնեմ
Ու Քեզ տեսնեմ խաչիդ վրա,
Ինչպե՞ս Քեզ չհիշեմ։

5. Ինծի համար կրած ցավերդ,
Քանի որ շունչ կառնեմ,
Ո՜հ, Տեր Հիսուս, Քու գութդ ու սերդ
Անշուշտ պիտի հիշեմ։

6. Եւ երբ մահկանացու ճամբաս
Ալ իր վախճանն գտնե,
Երբոր Արքայութամբդ գաս,
Դուն, ով Տեր, զիս հիշե։