Որոնում

369

1. Դուք գիտե՞ք, թե հիմա ում եմ ես շատ սիրում,
Դուք գիտե՞ք, թե հիմա ում եմ ես աղոթում:
Ես ունեմ Տեր Հիսուս, մեծ Փրկիչ ինձ համար
Եվ հոգով պատրաստ եմ սիրտս տալու Նրան։

     Տեր Հիսո՜ւս, Տեր Հիսո՜ւս,
     Աղաչում եմ, Փրկի՛չ,
     Ինձ էլ ա՛ռ թևիդ տակ,
     Խնդրում եմ, ողորմի՜ր։

2. Թողել եմ ես բոլոր աշխարհիկ գործերը,
Իմ առջև բացվել են հոգևոր դռները։
Ով փնտրի՝ կգտնի, թե սրտով ցանկանա,
Թակողին կբացվի, թե հոգով կամենա։

3. Ուր էլ որ մենք լինենք, Տերը մեզ կտեսնի,
Ինչ էլ որ մենք խոսենք, Հիսուսը կլսի,
Իսկ եթե սխալվենք ու շեղվենք Իր ճամփից,
Հավատքով աղոթենք՝ ներում կպարգևի։