Որոնում

37

     Էլմ. 435, Առ. 23։26
1. Իմ կյանքը տվեցի, արյունս հեղեցի,
Որ քո մեղքը թողվի, իմ անձը զոհեցի,
Կյանքս տվեցի քեզ համար,
Իսկ դու՝ ի՞նչ Ինձ համար։

2. Լուսո երկնից եկա, Իմ փառաց աթոռից,
Ծառայի պես եղա, կրեցի նախատինք,
Այս ամենը լոկ քեզ համար,
Իսկ դու՝ ի՞նչ Ինձ համար։

3. Կրեցի փշե պսակ, ցավ, տառապանք և ահ,
Խմեցի դառը բաժակ` հնազանդ մինչև ի մահ,
Այս չարչարանքս էլ՝ քեզ համար,
Իսկ դու՝ ի՞նչ Ինձ համար։

4. Մեղքերիդ թողություն հիմա տալիս եմ քեզ,
Կյանք և երանություն, ձրի շնորհք առ քեզ,
Այս ամենը քեզ եմ տալիս,
Դու էլ սիրտդ տուր Ինձ։