Որոնում

371

Սուրբսուրբսուրբ
Տեր զորութեանց,
Լի են երկինք և երկիր
Փառոք Քո:
Օրհնութիուն ի բարձունս
Օրհնեալոր եկիր
Եվ գալոցդ ես անվամբ Տեառն,
Օվսաննա ի բարձունս։

(Սուրբ, սուրբ, սուրբ
Զորությունների Տեր,
Երկինքն  ու երկիրը
Լի են  Քո  փառքով,
Օրհնություն  Բարձունքներում:
Օրհնյալ, որ  եկար
Եվ  գալու Ես  Տիրոջ  անունով,
Օվսաննա  Բարձունքներում):