Որոնում

376

Տեր, կեցո Դու ըզ Հայս.
Եվ արա զնոսա պայծառ,
Կեցո Դու ըզ Հայս,
Կեցո Դու ըզ Հայս.
Զողորմությունդ վերին
Հաճեաց ձօնել նոցին,
Զի նովիմբ մարդասցուք
Ապրիլ յաստիս,
Յաստիս, յաստիս, յաստիս
Զի նովիմբ մարդասցուք ապրիլ յաստիս: