Որոնում

376

       Էլմ. 23 շար. 
Տեր, կեցո Դու զՀայս.
Եվ արա զնոսա պայծառ,
Կեցո Դու զՀայս,
Կեցո Դու զՀայս.
Զողորմութիւնդ վերին
Հաճեաց ձօնել նոցին,
Զի նովիմբ մարդասցուք
Ապրիլ յաստիս,
Յաստիս, յաստիս, յաստիս
Զի նովիմբ մարդասցուք ապրիլ յաստիս: