Որոնում

378

1. Լուռ գիշեր, սուրբ գիշեր.
Ծով ու ցամաք քնով են խաղաղ,
Մեղմ կփայլի աստղը Բեթլեհեմե
Եվ հեռուեն շատ աչքեր կգրավե
Հոն, ուր Փրկիչը ծնավ։ (2)

2. Լուռ գիշեր, սուրբ գիշեր.
Երգ մը ահա հովտին վրա
Հրեշտակներուն անթիվ խումբը կերգե,
Երգ, որ ցնծման ավետիս կբերե.
<<Տերը, Փրկիչը եկավ>>։ (2)

3. Լուռ գիշեր, սուրբ գիշեր.
Ով դու, երկիր, ալ արթնցիր,
Քու օրհնությունդ արդ վեր թող ելլե,
<<Փառք Աստուծո ի բարձունս,- երգե,-
Խաղաղություն աշխարհի>>։ (2)