Որոնում

379

1. Ես երբեք չեմ եղել իմ տան մեջ,
Ես երբեք չեմ տեսել իմ աչքով,
Բայց հաճախ կարոտով եմ տենչում,
Եվ հոգիս դեպի տուն, դեպ երկինք է թռչում։

Երուսաղեմ արդարության,
Երուսաղեմ խաղաղության,
Երուսաղեմ ուրախության,
Երուսաղեմ

2. Ես երբեք չեմ եղել իմ քաղաքում,
Չեմ տեսել ճաճանչներն անգին քարերի,
Բայց հաճախ թախիծով է սիրտս պատում,
Եվ հոգիս կարոտած միշտ այնտեղ է ձգտում։

3. Երբ պանդուխտ այս կյանքիս կգա վերջ,
Ես այնժամ կլինեմ իմ տան մեջ,
Կշրջեմ լուսեղեն, ոսկե քաղաքում,
Ուր Գառան հետ հավերժ սուրբ կույսերն են շրջում։