Որոնում

384

1. Որդյակ, գնա այգիս գործե,
Թող ճակատդ քրտնե,
Մինչ ցերեկ է, աշխատե,
Երջանիկ ըլլաս պիտի։
Ջանք թափե մեջն այգիիս,
Վերջը կվարձատրվիս։

2. Միածինս ալ երկնքեն
Այս խավար աշխարհն իջավ,
Այգիիս մեջ վեհորեն
Նա Իր կյանք փրկանք տվավ։
Ջանք թափե մեջն այգիիս,
Որ շատ հոգիներ շահիս։

3. Նախատեն երբ թշնամիք,
Դուն այսօր մի վշտանա,
Չերևնան այլ արգասիք,
Հավատքեդ մի թուլանա։
Ջանք թափե մեջն այգիիս,
Որ պսակ դու ընդունիս։

4. Որդյակ, գնա այգիս գործե,
Մի առիթդ փախցնե,
Քաջ եղիր, ժիր աշխատե,
Շուտ կանցնեն նեղություններ։
Ջանք թափե մեջն այգիիս,
Հավիտյան պիտ օրհնվիս։