Որոնում

385

1. Արյունը Նրա խոսում է այսօր
Ինձ և քեզ համար:
Հիսուսն ասաց. <<Ես պատրաստ եմ, Հայր,
Թափել Իմ արյունը նրանց համար>>:

     Արյունը Նրա ազատել է մեզ մահից,
     Արյունը Նրա խոսում է մեզ համար:
     Արյունը Նրա սրբում է կյանքը մեր,
     Մենք ազատ ենք Հիսուսի արյունով:

2. Մի բորոտ մոտեցավ Հիսուսին և ասաց.
<<Կամենու՞մ ես, իմ Տեր, ինձ սրբել>>:
Իսկ Հիսուսը նայեց Իր սիրող հայացքով
Եվ ասաց. <<Կամենում եմ, սրբվիր>>:

3. Հավատա այն Զոհին , որ արել է Քեզ համար,
Մոտեցիր համարձակ Շնորհքի գահին
Եվ վերցրու բժշկությունը քո,
Որ ունի Նա այսօր քեզ համար: