Որոնում

386

1. Անուշ է անունն Հիսուսին,
Որքան քաղցր հնչե ականջին,
Ոհ, կբերկրե սիրտս լիովին
Սիրուն անունն իմ Փրկչին։

Հիսուս, ի՜նչ անուշ անուն,
Հիսուս, ամեն օր ես նույնն,
Հիսուս, թող սուրբերն երգեն,
Արժանի ես գոհության։

2. Սիրեմ անունը իմ Փրկչին,
Զի կբուժե վերքերն իմին,
Բոլոր վախերս կփարատե,
Սիրեմ անունն Հիսուսի։

3. Սիրեմ լսել անունն Փրկչիս,
Որ հարատև հրճվե հոգիս,
Հնչումն անոր սրբե արցունքս,
Գովեմ անունն Հիսուսի։

4. Տկար շունչս կարող չէ երգել,
Փրկչիս անուշ անունն օրհնել,
Ոհ, թե համայն աշխարհ երգեր,
Գովեր անունն Հիսուսի։