Որոնում

389

     էլմ. 392 
1. Հիանալի շնորհք, ի՜նչ քաղցր ես Դուն,
Փրկեցիր խեղճն ինձ պես,
Կորսված էի, բերիր զիս տուն,
Ու կույր, արդ տեսնեմ ես։

2. Շնորհքով սկսավ սիրտս վախնալ,
Շնորհքով երկյուղս անցավ,
Ի՜նչ անգին շնորհք, ի՜նչ շնորհք օրհնյալ,
Որ հավատալ տվավ։

3. Տեսակ-տեսակ վտանգներե
Ապահով միշտ կանցնիմ,
Այս կատարողն միայն շնորհքն է,
Շնորհք, մինչև Տուն հասնիմ։