Որոնում

390

     ՀԵ 105 
1. Գերեզմանի մեջ մութ,
Հիսուս Փրկիչն իմ,
Եկավ հարության օր,
Հիսուս Տերն իմ:

     Քարն թավալեց Նա հարյավ,
     Մահի միջից Տերը դուրս եկավ,
     Հիսուսն է, չպահեց նրան մութ գերեզման,
     Զի կենաց իշխան հաղթել է դառն մահվան:
     Նա հարյավ, Նա հարյավ
     Ալելուիա, Տերն հարյավ:

2. Թեև քարն էլ կնքեք,
Հիսուս Փրկիչն իմ,
Թագավորին փակեք,
Հիսուս Տերն իմ:

3. Ո՜վ մահ, զոհդ այստեղ տուր,
Հիսուս Փրկիչն իմ,
Քեզ ևս հաղթեց այսօր,
Հիսուս Տերն իմ: