Որոնում

390

1. Գերեզմանի մեջ մութ,
Հիսուս Փրկիչն իմ,
Եկավ հարության օր,
Հիսուս Տերն իմ:

          Քարն թավալեց Նա հարյավ,
          Մահի միջից Տերը դուրս եկավ,
          Հիսուսն է, չպահեց նրան մութ գերեզման,
          Զի կենաց իշխան հաղթել է դառն մահվան:
          Նա հարյավ, Նա հարյավ
          Ալելուիա, Տերն հարյավ:

2. Թեև քարն էլ կնքեք,
Հիսուս Փրկիչն իմ,
Թագավորին փակեք,
Հիսուս Տերն իմ:

3. Ով մահ, զոհդ այստեղ տուր,
Հիսուս Փրկիչն իմ,
Քեզ ևս հաղթեց այսօր,
Հիսուս Տերն իմ: