Որոնում

391

1. Երկնային տաճարը մտնենք
Գոհունակ սրտով,
Փառաբանենք օրհնյալ Տիրոջ։

     Տանք փառքը, պատիվը
     Եվ փառաբանությունը,
     Ո՜վ Հիսուս, աննման ես Դու։

2. Գողգոթայում մեր մեղքերով
Խաչը Դու ելար,
Քո արյունով մեզ մաքրեցիր։

3. Քոնն է փառքն ու գոհությունը,
Տեր Հիսուս Փրկի՛չ,
Պաշտում ենք Քեզ, մեր Արարիչ։