Որոնում

396

1. Երբ կճնշեն իմ խեղճ հոգիս
Կարիք, վիշտ ու թախիծ,
Աղոթք կընեմ ես իմ Փրկչիս          
Սրտով մաքուր, անբիծ։

2. Կթավալին բեռներն սրտիս,
Հոգիս կերգե նորեն,
Քանզի Անոր սիրո շրթներ,         
Սրտիս շնորհք կբխեն։

3. Հայնժամ կցրվին սև ամպեր,
Հոգիս թևեր կառնե,
Ու կթռչիմ արծվի պես        
Հեռու ցավե, վիշտե։