Որոնում

397

1. Կյանքը քո դարձել է թե՛ տխուր, թե՛ անձայն,
Օրերը հոսում են, անհետ հեռանում են,
Սիրտը քո կարոտ է ընդունել Հիսուսին,
Դու նայի՛ր Նրան, լսի՛ր Աստծո ձայն:

     Շտապի՛ր, շտապի՛ր հանձնել քո սիրտը Հիսուսին,
     Նա է քո Փրկիչը, Նա է Արարիչը:
     Շտապի՛ր, շտապի՛ր հանձնել քո կյանքը Աստծուն,
     Նա է քո Փրկիչը, Նա է կյանքի հույսը ամենքի:

2. Երբ Աստված խոսում է, հրաշք է կատարվում.
Աչքերդ տեսնում են, վերստին ծնվում ես,
Փրկությունն ու կյանքը իրական են դառնում,
Հանձնվի՛ր Նրան, Քրիստոսն է Մեսիան: