Որոնում

398

1. Տեր, տուր ինձ այն հոգին,
Որով Հայր Աստծուն հնազանդվեցիր,
Տեր, տուր ինձ այն հոգին,
Որով դեպի խաչ Դու գնացիր։

Ես ինչպես անեմ, որ Քեզ նմանվեմ,
Ո՜վ Հիսուս Քրիստոս, իմ Տեր,
Սուրբ խոսքովդ մաքրիր իմ հոգին,
Ամենակարող Տեր։

2. Տեր, տուր ինձ այն հոգին,
Որով հոգիներ Դու շահեցիր,
Տեր, տուր ինձ այն հոգին,
Որով աշխարհին Դու հաղթեցիր։

3. Տեր, տուր ինձ այն հոգին,
Որով մեղավորը սիրեցիր,
Տեր, տուր ինձ այն հոգին,
Որով մարդկությանը ներեցիր։

<<Ուստի, ամեն ինչ, որ կամենում եք,
Թե ձեզ անեն մարդիկ,
Այնպես էլ դուք արեք նրանց,
Այնպես արեք նրանց>>: