Որոնում

399

 1. Փառքն ու պատիվը Աստծուն վայել են.
Ամեն օրհնության ակն ու աղբյուրն է:
Բոլոր բարիքներն Իր ձեռքեն կառնենք
Եվ Աստծուն մենք միշտ կփառավորենք:
Անբավ զորություն և արքայություն,
Մեծություն և փառք հավիտենական,
Ամենաօրհնյալ փառքի Թագավոր,
Փառք ու պաշտամունք, գովաբանություն:

Փառք (3) , Հայր Աստծուն փառք,
Փառք (3) , Աստծու Որդուն փառք,
Փառք (3)  և Սուրբ Հոգուն փառք,                     
Փառք Երրորդությանն, հավիտյանս փառք:
   
2. Աստծու անունով դրոշակ վերցնենք,
Կյանքի լույսի մեջ համարձակ քայլենք,
Աստծու առջև ցնծությամբ երգենք
Եվ Աստծուն միշտ մենք կփառավորենք:
Օրհնեցեք Աստծուն ամեն ժամանակ,
Օրհնեք Սուրբ Հոգու հզոր զորությամբ,
Որդուդ անունից խնդրենք շարունակ,
Տեր իմ, երկնքի արքայությունը: