Որոնում

4

         ՀԵ 370
1. Ինչպե՞ս երթամ պարապ ձեռքով,
Տեսնեմ Փրկչիս, ո՜հ, այսպես,
Չունեմ, ո՜հ, ես Իրեն տալու
Պտուղ օրհնյալ` իմ կյանքես։

      Ինչպե՞ս երթամ պարապ ձեռքով,
      Տեսնեմ Փրկչիս, ո՜հ, այսպես,
      Ինչպե՞ս կրնամ ես համարձակ
      Դիմավորել զԻնքն այդպես։

2. Ո՜հ, դուք՝ սուրբեր, քաջությունով
Ասպարեզ ելեք գործի,
Գործեցեք, քանի որ լույս կա,
Զի մահն է շատ մոտ մեզի։

3. Մահն ինձ երկյուղ չազդեր երբեք,
Զի Փրկիչս է զիս փրկած,
Բայց, ո՜հ, ի՞նչպես կրնամ սիրով
Փարիլ Անոր գրկաբաց:

      Այժմ կերթամ առատ ձեռքով,
      Տեսնեմ Փրկչիս, ո՜հ, այսպես:
      Այժմ կրնամ ես համարձակ
      Դիմավորել զԻնքն այդպես։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաները