Որոնում

400

1. Տարիներ, որ անցնում եք շատ շուտ և արագ,
Տարիներ, որ թռչում եք առանց դադարի,
Լցված էիք մեղքերով և պատված՝ խավարով,
Տեր Աստված, ներիր ինձ, ողորմիր։

Թող տարիները իմ կյանքի
Ներկայությամբ Աստծո լցվեն,
Թող տարիները իմ կյանքի
Լույսով լցվեն։

2. Տարիներ, Աստված է, որ կարող է օրհնել,
Տարիներ, որ տրված եք վերից:
Իմ հոգու համար կա մի նոր արշալույս,
Մեկ Աստված ու Փրկիչ ունեմ ես։

3. Տարիներ, իմ ներկա, իմ գալիք տարիներ,
Ես կուզեմ, որ Աստված միշտ օրհնի դրանք,
Որ ապրեմ ու ձգտեմ հոգևոր մի կյանքի,
Աստծո խոսքին միայն հետևեմ։