Որոնում

401

1. Ես շատ եմ Քեզ վշտացրել
Եվ անհնազանդ եղել,
Բայց Դու ինձ միշտ սիրել ես
Եվ ինձ միշտ ընդունել ես։

Հիմա էլ մի՛ թողնիր, մի՛ հեռանա ինձնից,
Հույս իմ, հավատ իմ, դու փրկությունն ես իմ,
Ես մենակ եմ, լքված եմ,
Ես ընկած եմ, խոցված եմ,
Դու իմ միակ, իմ միակ հույսն ես, Տեր։

2. Դու, Դու տանջվեցիր, իմ Տեր,
Դու, Դու խաչվեցիր, իմ Տեր,
Դու, Դու մեռար ինձ համար
Եվ փրկեցիր ինձ, ով Տեր։

3. Տեր, լսիր ինձ՝ տկարիս,
Ներիր, ներիր ինձ՝ թշվառիս,
Այս անգամ էլ ընդունիր
Քո անառակ զավակին։