Որոնում

403

1. Մեր Տերը կգա շուտով ամպերով,
Չլինենք հիմար կույսերի նման,
Չլինենք անհոգ. չլինի հանկարծ՝
Մեր Տերը գա և մեզ գտնի քնած։

Քանի դեռ ուշ չէ,(2)
Ապաշխարեցեք,
Քանի դեռ ուշ չէ, (2)
Նրան  ճանաչեք։

2. Լսեք դուք խոսքը Ավետարանի,
Լսեք դուք խոսքը Աստծո բերանի.
Ով թշվառ մարդիկ, չար գործեր թողեք,
Եկեք Հիսուսին, փրկություն գտեք։

3. Ապաշխարեցեք, Հիսուսին եկեք,
Սրտերդ բացեք ու խոստովանեք։
Դառը զղջումով ներում կստանաք,
Թե չապաշխարեք՝ կորուստ կգնաք։

4. Դուք այս աշխարհից ոչինչ չեք տանի,
Արթնացեք շուտով, չմնաք գերի.
Չարն է գազազել, փրկություն գտեք,
Քանի դեռ Աստծո դռները բաց են։