Որոնում

403

1. Մեր Տերը կգա շուտով ամպերով,
Չլինենք հիմար կույսերի նման,
Չլինենք անհոգ, չլինի հանկարծ՝
Մեր Տերը գալիս մեզ գտնի քնած։

     Քանի դեռ ուշ չէ, (2)
     Ապաշխարեցե՛ք,
     Քանի դեռ ուշ չէ, (2)
     Տերը ճանաչե՛ք։

2. Լսե՛ք դուք խոսքը Ավետարանի,
Լսե՛ք դուք խոսքը Աստծո բերանի.
Ո՜վ թշվառ մարդիկ, չար գործերն թողե՛ք,
Եկե՛ք Հիսուսին, փրկություն գտեք։

3. Ապաշխարեցե՛ք, Հիսուսին եկե՛ք,
Սրտերդ բացե՛ք ու խոստովանե՛ք։
Դառը զղջումով ներում կստանաք,
Թե չապաշխարեք՝ կորուստ կգնաք։

4. Չէ՞ որ աշխարհից ոչինչ չեք տանի,
Արթնացե՛ք շուտով, չմնաք գերի.
Չարն է գազազել, փրկություն գտե՛ք,
Քանի դեռ Աստծո դռները բաց են։