Որոնում

407

1. Վաղուց էիր, Հիսուս, ինձ ընտրել
Եվ խաչին ինձ համար գամվել,
Սուրբ Հոգովդ ինձ պահապանել,              
Մեռած հոգիս դեպ քեզ ուղղել:

Բաց են դռները սրտիս,
Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի:
Վառիր Հոգուդ կրակով,
Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի:
Ճերմակաթույր աղավնի,
Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի:
Մեղմ ու խաղաղ ջերմ քամի,
Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի:

2 .Եկեք միաբան մենք ապրենք
Եվ իրարից չբաժանվենք,
Առաջ մեր մեղքերը տեսնենք,           
Աստծու սիրով միմյանց սիրենք:

Պենտեկոստե է այսօր,
           Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի:
           Այսօր և այսուհետև
            Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի:
           Հոգով լցվենք, զորանանք,
           Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի:
           Աստծու սիրով քաղցրանանք,
           Այցելիր, այցելիր, Սուրբ Հոգի: