Որոնում

408

Տեր, ի՜նչ գեղեցիկ ես,
Տեր, ի՜նչ հիանալի ես,
Տեր, ի՜նչ գեղեցիկ ես,
Քեզ կուզեմ երկրպագել։

Քո գեղեցկությունը, Տեր,
Երբեք չպիտի մարի,
Քո սքանչությունը, Տեր,
Հավիտյան պիտի փայլի։