Որոնում

412

1. Հիսուս, փափագում եմ Քեզ տեսնել,
Հիսուս, լսում ես, երբ Քեզ կանչեմ,
Օ՜, Հիսուս, բարձրացնում ես, երբ ընկնեմ,
Դու ես միայն  Ամենակալ Տերն։

2. Հիսուս, ամենից բարձր անուն,
Հիսուսհավետ Քեզ ենք մեծարում
Օ՜,Հիսուս, միշտ փառքն ենք գովերգում,
Գոհություն Քեզ հաղթության համար։

3. Հիսուս, նույնն ես երեկ և այսօր,
Հիսուս, ինձ հետ ես Դու ամեն օր,
Օ՜, Հիսուս, մահով կյանք տվեցիր նոր,
Դու ես միայն Ամենակալ Տերն։

4. Հիսուս, կվերադառնաս շուտով,
Հիսուս, սպասում ենք Քեզ կարոտով,
Օ՜, Հիսուս, կդիմավորենք սիրով,
Դու ես միայն Ամենակալ Տերն։