Որոնում

412

1. Հիսո՜ւս, փափագում եմ Քեզ տեսնել,
Հիսո՜ւս, կլսես, երբ Քեզ կանչեմ,
Օ՜, Հիսո՛ւս, կբարձրացնես, երբ ընկնեմ,
Դու ես միայն Ամենակալ Տերն։

2. Հիսո՜ւս, ամենից բարձր անուն,
Հիսո՜ւս, հավետ Քեզ ենք մեծարում,
Օ՜, Հիսո՛ւս, միշտ Քո փառքն ենք գովերգում,
Գոհություն Քեզ հաղթության համար։

3. Հիսո՜ւս, նույնն ես երեկ և այսօր,
Հիսո՜ւս, ինձ հետ ես Դու ամեն օր,
Օ՜, Հիսո՛ւս, մահով կյանք տվեցիր նոր,
Դու ես միայն Ամենակալ Տերն։

4. Հիսո՜ւս, կվերադառնաս շուտով,
Հիսո՜ւս, սպասում ենք Քեզ կարոտով,
Օ՜, Հիսո՛ւս, կդիմավորենք սիրով,
Դու ես միայն Ամենակալ Տերն։