Որոնում

414

1. Մարգարեներն ասացին
Փրկչի գալստյան մասին,
Թե շուտով աշխարհ կգա,
Որ փրկի մարդկանց: (2)
Հիսուս պիտի կոչվի Նա,
Քրիստոս պիտի կոչվի Նա,
Ու կտանի Նա մարդկանց
Մահից դեպի կյանք։ (2)

Ուրախացեք դուք, ով մարդիկ,
Հիսուսն է աշխարհ եկել,
Ուրախացեք դուք, ով մարդիկ,
Մեզ համար Փրկիչ է ծնվել։

2. Լուսնկա մի գիշեր էր,
Երբ ծնվեց Լուսո Որդին,
Երկնքում աստղ փայլեց,
Լույս փայլատակեց: (2)
Հայտնվեց հրեշտակը
Մի քանի հովիվների.
<<Ավետիս եմ բերում Ձեզ՝
Հիսուսն է ծնվել>>։ (2)

3. Աստված մեզ այնպես սիրեց,
Որ Իր Որդուն ուղարկեց՝
Ազատելու մեզ մեղքից,
Փրկելու մահից: (2)
Դե, հիմա  եկեք, մարդիկ,
Ցնծացեք, Աստծո որդիք,
Փառաբանենք մեր Աստծուն՝
Փրկիչ է ծնվել (2)։