Որոնում

417

1. Ես սիրում եմ Հիսուսին՝
Իմ կյանքին հույս տվողին,
Իմ ճամփին լույս սփռողին,
Իմ մեղքերը քավողին։

     Ես սիրում եմ Հիսուսին՝ (3)
     Իմ Փրկարարին։

2. Ես սիրում եմ Հիսուսին՝
Իմ մեղքերը ներողին,
Իմ աչքերը բացողին,
Իմ սրտում սեր լցնողին։

3. Ես սիրում եմ Հիսուսին՝
Ինձ խավարից հանողին,
Ինձ հավատք պարգևողին,
Ինձ դժոխքից փրկողին։