Որոնում

419

Փրկությունը մեր Աստծունն է,
Որ գահին է բազմել,
Օրհնությունը Գառնուկինն է,
Որ գահին է բազմել։

     Ամեն օրհնություն, փառք, իմաստություն,
     Գոհություն և պատիվ, զորություն, կարողություն՝
     Մեր Աստծուն, մեր Աստծուն
     Հավիտյանս հավիտենից, Ամեն։