Որոնում

42

       Էլմ. 472
1. Գեղեցիկ զգեստներ,
Գեղեցիկ երկինք վերն,
Գեղեցիկ տուն պայծառ,
Ուր չիք երբեք խավար,
Գեղեցիկ թագ փայլուն՝
Աստղերով նկարուն,
Գեղեցիկ բնագավառ,
Տե՛ր, մեզ հոն տար։

     Զգեստ փայլուն, երկիր սիրուն,
     Հոյակապ տուն ոսկեձեղուն,
     Գեղեցիկ թագ, գողտրիկ նվագ,
     Պալատներ լուսափառ,
     Տեր, մեզ հոն տար։

2. Գեղեցիկ այս խորհուրդ,
Մենք՝ Իր սուրբ ժողովուրդ,
Փրկչին հետ հավիտյան
Պիտ ապրինք անբաժան,
Հոգե, վիշտե ազատ
Յուր ժառանգն հարազատ,
Կխնդրենք, Հայր արդար,
Մեզ շուտ հոն տար։

3. Գեղեցիկ ամեն ինչ
Փայլի հոն զերթ լույս ջինջ։
Կելլենք այս ձորեն խոր,
Հոն են մեր գանձն բոլոր,
Հարուցյալ Տերն վկա՝
Հոն երբեք մահ չկա,
Պիտ ապրինք դարեդար,
Տե՛ր, մեզ հոն տար։