Որոնում

421

1. Դուստր Սիոնի, լեր ուրախ,
Արդ ցնծա, Երուսաղեմ.
Տես, կուգա քեզ Թագավորդ`
Վեհ Իշխան խաղաղության։

Օվսաննա, Որդի Դավթի,
Քեզ ողջույն, Արքա խոնարհ։

2. Օվսաննա, Որդի Դավթի,
Լեր օրհնեալ ժողովրդեանդ,
Հաստատե գահդ այժմ հավետ,
Օվսաննա Քեզ ի բարձունս։

3. Օվսաննա, Որդի Դավթի,
Քեզ ողջույն, Արքա խոնարհ.
Անսասան մնա միշտ գահդ,
Որդի Հոր հավիտենից։