Որոնում

422

        ՀԵ 83, Էլմ. 609 
1. Ցնծա՛, աշխարհ, ցնծա՛ այսօր,
Ցնծա՛ և հավիտյան,
Քանզի ծնավ Արքան հզոր,
Իշխան խաղաղության։ (3)

2. Ե՛լ, ով երկիր, ահա կուգա
Ազգաց հույժ ցանկալին,
Տվե՛ք արև ու լուսնկա,
Ողջույն Էմմանուելին։ (3)

3. Թո՛ղ Սիոնի որդիք բերկրին,
Հնչեն փող հոբելեան,
Օծյալ անմահ Թագավորին
Երգեն երգ գովության։ (3)

4. Թող Հորդանան, ափեր յուր զով
Կազմեն պար ու թափոր.
Եվ Գալիլիան գոռա, պերճ ծով,
Խայտան Հերմոն, Թաբոր։ (3)

5. Ե՛լ, Հուդայի վհատ աղջիկ,
Ծաղկած են դաշտ, արոտ,
Գլխուդ պսակ՝ վարդե փնջիկ
Ճակտիդ կապե նարոտ։ (3)

6. Ո՜հ, Սարոնի փթթի Ծաղիկ,
Հովտաց անբիծ Շուշան,
Բեթլեհեմի փայլուն Աստղիկ.
Շողա նորանշան։ (3)

7. Քեզ ավետիս, Սելով եկավ.
Հռչակե՛ Տեր զնա,
Քնար, շեփոր ու գոռ թմբկավ
Գոչե միշտ՝ Ովսաննա։ (3)