Որոնում

424

1. Հաճախ ես ընկնում եմ, բայց գիտեմ, սիրում ես
Քո զավակներին հավերժական սիրով
Եվ նոր ուժեր ես պարգևում ներելով՝
<<Կանգնիր,- ինձ ասում ես,- քայլիր հավատքով>>։
Էմմանուէլ, (3)
Փրկություն և կյանք ես ինձ պարգևել։
Էմմանուէլ, (3)
Գողգոթայի զոհով երկինքն ես բացել։
2. Եվ Դու ես իմ Հայրը, արևն աշխարհի,
Քո շողերով է երկիրը տաքանում,
Դու՝ զոհ Գողգոթայի, բերիր փրկություն,
Հիսուս, իմ Փրկիչն ես և հույսը կյանքիս։

3. Եվ Դու ես Աստվածը փառքի, զորության,
Եվ Դու ես իմ երգը ուրախության,
Քո մեջ է հանգիստը հավիտենական,
Քեզ հետ է հաղթությունը, ալելուիա։