Որոնում

427

      Աղավնին է, ալելուիա,
      Իջնում է ցած, ալելուիա,
      Լույս թևերով, ալելուիա,
      Օվսաննա՜։

1. Երկինք բացվեց, ու լույս իջավ,
Աստծո աչքը մեզ ջերմ ժպտաց,
Մխիթարիչ Տերն ուղարկեց
Ու զորությամբ՝ յուղով, յուղով օծեց։

2. Այսօր իջի՛ր, որ սրբանանք,
Մխիթարվենք ու զորանանք,
Անձեռագործ տաճար դառնանք,
Իջի՛ր, Հոգի, իջի՛ր, Քեզ միանանք։

3. Սուրբ տաճարը մաքուր պահենք,
Հոգու ձայնին հնազանդվենք,
Խորհուրդ առնենք, լսող լինենք,
Որ սուրբ կյանքը սիրով, սիրով ապրենք։