Որոնում

428

1. Օ՜հ, խաչ Գողգոթայի,
Ուր Քրիստոս` Աստծո Գառը կզոհվի,
Թողություն մեղքերի
Իր արյամբ պատվական կշնորհի։

2. Եվ հիմա աշխարհին
Հրավիրում է մոտ գալ Իր խաչին,
Թողնել բնությունը հին,
Ընդունել փրկությունը վերին։