Որոնում

429

Տիրոջը նոր երգ երգենք,
Երգենք և օրհնենք
Սաղմոսներով, ցնծումով, շեփորի ձայնով։
Թող, որ գոռան ծովերը լիությամբ անբավ։
Գետերը թող ծափ տան, ցնծան,
Քանզի Տերն եկավ։
      Ի՜նչ անուն աշխարհ եկավ,
      Մեծ Խաղաղության Իշխան,
      Կարեկից ողջ մարդկության՝ Հիսուս։