Որոնում

43

1. Ինչո՞ւ կմերժես դու հրավերը
Խաչյալ Փրկչի, որ կըսե՝ եկուր,
Կլվա քեզ քո պիղծ մեղքերեն
Եվ կընե քեզ ձյունեն ալ մաքուր։

Եկ, մեղավոր, եկ շուտ ըրե,
Բաց բազուկներուն մեջ քեզ նետե։

2. Տես, ինչպես գամված Ան խաչին վրա,
Անտրտունջ քեզ համար կզոհվի,
Տես, ինչպես վշտահար Նա կուլա
Ու ջերմ սիրով քեզի կնայե։

3. Եկ, շուտով խաչին տակ ծնրադրե
Ու մեղքերդ Անոր խոստովանե,
Եկ այսօր աշխարհեն հրաժարե
Եվ ամբողջ կյանքդ Անոր նվիրե։

4. Եթե հիմա հրավերն դու մերժես,
Անոր Սուրբ Հոգին կվշտացնես,
Եվ գուցե այս վերջին անգամն է,
Որ Նա քո սրտի դուռն կզարնե։