Որոնում

431

1. <<Օրհնության անձրևներ պիտ տամ>>,-
Տերն է սիրով խոստացել,
Արդ աղոթենք անդադար, որ
Տերն ողորմի ու ղրկե։

Օրհնության անձրև,
Տե՛ր, աղոթքով կխնդրենք,
Շատ տուր և շուտ տուր աղերսն մեր՝
Հորդ հեղեղներ, կաղաչենք։

2. Հորդ անձրևիդ, Տեր, կարոտ ենք
Չորցած երկրի պես ծարավ,
Սուրբ Հոգիովդ այցելե մեզ,
Քեզ կաղերսենք, ով Աստված։

3. Թաթի չափ ամպ կերևնա, Տեր,
Հազիվ կաթիլ ենք ստացել,                             
Աղոթք լսող, ողորմած Տեր,
Պատասխան տուր և ղրկե:
                                                   
4. Տեր, հեռացուր մեր թմբիրը,
Կենդանացուր, կաղաչենք,
Աշխուժացուր հոգիներ մեր,
Արթուն կենանք, աղոթենք։

5. Տեր, աղոթքի զորեղ կյանքը
Մենք համարձակ կաղերսենք,
Կապն չխզե նույնիսկ մեղքը,
Ուստի, սրտանց կաղաչենք։