Որոնում

431

        Էլմ. 127 
1. «Օրհնության անձրևներ պիտ տամ»,-
Տերն է սիրով խոստացել,
Արդ աղոթենք անդադար, որ
Տերն ողորմի ու ղրկե։

     Օրհնության անձրև,
     Տե՛ր, աղոթքով կխնդրենք,
     Շա՛տ տուր և շո՛ւտ տուր աղերսն մեր՝
     Հորդ հեղեղներ, կաղաչենք։

2. Հորդ անձրևիդ, Տե՛ր, կարոտ ենք
Չորցած երկրի պես ծարավ,
Սուրբ Հոգիովդ այցելե մեզ,
Լուր մեր աղերսն, ո՜վ Աստված։

3. Թաթի չափ ամպ կերևնա, Տե՛ր,
Հազիվ կաթիլ ենք ստացել,
Ողորմած Հայր, լո՛ւր աղոթք մեր,
Պատասխան տուր և ղրկե:

4. Տե՜ր, հեռացո՛ւր մեր թմբիրը,
Կենդանացո՛ւր, կաղաչենք,
Աշխուժացո՛ւր հոգիներ մեր,
Արթուն կենանք, աղոթենք։

5. Տե՜ր, աղոթքի զորեղ կապը
Մենք համարձակ կաղերսենք,
Կապն չխզե նույնիսկ մեղքը,
Ուստի, սրտանց կաղաչենք։