Որոնում

433

Գալիս եմ Քեզ մոտ փառաբանության,
Հրաշքները Քո հզոր են,
Եվ մեծ է սերը Քո։
Ի՜նչ մեծ ես Դու,
Սքանչելի ես և հզոր,
Եվ չկա մեկը Քեզ պես, Հիսուս,
Եվ չկա մեկը Քեզ պես։
Ի՜նչ մեծ ես Դու։
              
                    ***
Փառք ենք մենք տալիս Քեզ,
Գոհանում ենք,
Բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը,
Մեծարում ենք Քեզ, Աստված։
 Ի՜նչ մեծ ես Դու,
Հրաշքներ ես կատարում,
Չկա մեկը Քեզ նման, Հիսուս,
Ամբողջ այս աշխարհում։