Որոնում

433

Գալիս եմ Քեզ մոտ փառաբանության,
Հրաշքները Քո հզոր են,
Եվ մեծ է սերը Քո։
      Ի՜նչ մեծ ես Դու,
      Սքանչելի ես և հզոր,
      Եվ չկա մեկը Քեզ պես, Հիսո՛ւս,
      Եվ չկա մեկը Քեզ պես,
      Ի՜նչ մեծ ես Դու։

***
Փառք ենք մենք տալիս Քեզ,
Գոհանում ենք,
Բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը,
Մեծարում ենք Քեզ, Աստվա՛ծ։
      Ի՜նչ մեծ ես Դու,
      Հրաշքներ ես կատարում,
      Չկա մեկը Քեզ նման, Հիսո՛ւս,
      Ամբողջ այս աշխարհում։