Որոնում

437

1. Քո լույսը հիմա իմ ճամփին վառիր,
Քո սերը հիմա իմ սրտում վառիր։

Վառիր, որ հալվեմ,
Վառիր, որ ձուլվեմ,
Վառիր, որ լինես
Լույսը իմ միակ։

2. Քո Սուրբ արյունով Դու ինձ գնեցիր
Ու Քո Սուրբ սիրով սիրտս վառեցիր։

3. Հիմա, իմ Աստված, հիմա, իմ Փրկիչ,
Ես Քեզ եմ գալիս՝ Քո սիրով վառված։