Որոնում

439

1. Դաժան է այս աշխարհը սին
Տիրոջ գալստյան այս պահին,
Տիրոջ փառքը միշտ երգեցե՛ք,
Ձեր հոգիները մաքրեցե՛ք։

     Լսե՛ք, մարդի՛կ,
     Բացե՛ք դռներն, Հիսուսն է գալիս։

2. Բացե՛ք աչքերը ձեր փակված,
Տեսե՛ք Տիրոջը մեր խաչված,
Հիշե՛ք պատգամն Իր առաջին,
Որ Նա տվեց ողջ աշխարհին։