Որոնում

439

1. Դաժան է այս աշխարհը սին
Տիրոջ գալստյան այս պահին,
Տիրոջ փառքը միշտ երգեցեք,
Ձեր հոգիները մաքրեցեք։

Լսեք, մարդի՛կ,
Բացեք դռներն, Հիսուսն է գալիս։

2. Բացեք աչքերը ձեր փակված,
Տեսեք Տիրոջը մեր խաչված,
Հիշեք պատգամն Իր առաջին,
Որ Նա տվեց ողջ աշխարհին։