Որոնում

44

1. Վշտաց աշխարհեն Քեզ կաղաղակեմ,
Ով բարձրերուն մեջ բնակող Տեր,
Հոգիս կճնշվի մեղքերուս բեռեն,
Ողորմած Փրկիչ, գթա՛ ինծի։

     Իմ թշվառ հոգին հանգիստ կփնտրե,
     Ես շատ հոգնած եմ ունայն կյանքես,
     Սփոփանք չունիմ, սիրտս կոտրած է,
     Ողորմած Փրկիչ, գթա՛ ինծի։

2. Անառակ որդին հոր տունը թողուց՝
Հաճույք փնտրելու Քեզմե հեռու,
Բայց անապատին մեջ մոլորեցավ,
Ողորմած Փրկիչ, գթա՛ ինծի։

3. Ես շատ խաբվեցա սուտ խոստումներեն,
Շողոքորթ աշխարհն կողոպտեց զիս,
Ու կպտտիմ անոթի, ծարավ,
Ողորմած Փրկիչ, գթա՛ ինծի։

4. Սրտանց կզղջամ ու կապաշխարեմ,
Աղի արցունքով կողբամ մեղքերս,
Պիղծ ու անարժան ես Քեզի կուգամ,
Ողորմած Փրկիչ, գթա՛ ինծի։