Որոնում

440

1. Գթառատ Աստված, գթա՜, ողորմի՜ր,
Լսի՛ր աղերսս, սիրի՛ր ինձ, ների՛ր
Մեղքերս բոլոր։ (2)

      Ո՜վ Տեր, Քո կամքով
      Ինձ կյանք տվեցիր,
      Փառք Քեզ, օրհնություն։ (2)

2. Քանզի, ո՛վ Աստված, Փրկիչ, Արարիչ,
Դու ես, որ միայն կարող ես մարդկանց
Մաքրել մեղքերից։ (2)

3. Ուզում եմ լինել միշտ հեզ ու խոնարհ,
Կամքդ կատարող, հլու, հնազանդ,
Արժանի զավակ։ (2)

4. Իմ հոգին հիմա նոր աշխարհ ունի,
Որտեղ Հիսուսն է՝ իմ Փրկարարն է
Հավերժ Թագավոր։ (2)