Որոնում

441

1. Ալելուիա՜, Քրիստոս հարյավ, (2)
Գոչի՛ր, երկի՛նք, Քրիստոս հարյավ,
Գոչի՛ր, երկի՛ր, Քրիստոս հարյավ։
Ալելուիա՜ (3):

2. Ալելուիա՜, Քրիստոս հարյավ, (2)
Գոչի՛ր, երկինք, Քրիստոս հարյավ,
Ցնծա ո՛ղջ երկիր, Քրիստոս հարյավ։
Ալելուիա՜, (3)
Քրիստոս հարյավ։