Որոնում

441

1. Ալելուիա, Քրիստոս հարյավ, (2)
Գոչի՛ր, երկինք, Քրիստոս հարյավ,
Գոչի՛ր, երկիր, Քրիստոս հարյավ։
Ալելուիա (3):

2. Ալելուիա, Քրիստոս հարյավ, (2)
Գոչի՛ր, երկինք, Քրիստս հարյավ,
Ցնծա ո՛ղջ երկիր, Քրիստոս հարյավ։
Ալելուիա, (3)
Քրիստոս հարյավ։