Որոնում

448

Հիսուս, Քեզ բարձրացնում եմ,
Հիսուս, երկրպագում եմ Քեզ,
Ով մեր Տեր, ով մեր Թագավոր,
Միայն Դու արժանի ես  անսահման փառքի։

Օրհնյալ է ներկայությունդ,
Սիրուն և անուշահոտ,
Սրտանց, ով Տեր, երգում եմ,
Թե միայն Դու արժանի ես օրհնության։

                        ***
Հավերժական Թագավորին (2)
Որ անեղծ, աներևույթ է,
Միմիայն Տեր Աստծուն
Երգենք փառք ու պատիվ (3)
Հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։