Որոնում

448

Հիսո՛ւս, Քեզ բարձրացնում եմ,
Հիսո՛ւս, երկրպագում եմ Քեզ,
Ո՜վ մեր Տեր, ո՜վ մեր Թագավոր,
Միայն Դու արժանի ես անսահման փառքի։

      Օրհնյալ է ներկայությունդ,
      Սիրուն և անուշահոտ,
      Սրտանց, ո՜վ Տեր, երգում եմ,
      Թե` միայն Դու արժանի ես օրհնության։

***
Հավերժական Թագավորին (2)
Որ անեղծ, աներևույթ է,
Միմիայն Տեր Աստծուն
Երգենք փառք ու պատիվ (3)
Հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։